Freefall Running® – workshop

Workshop för löpgruppen, arbetslaget, kompisgänget och andra grupper. Som kick-off, träning inför gemensamt lopp eller för att ha roligt och utvecklas tillsammans.

Utifrån gruppens önskemål skräddarsyr vi kurs/workshop kvällstid eller helg. Om alla i gruppen ska få individuell återkoppling bör gruppen omfatta högst 8-10 personer, men även i större grupp ger Freefall Running® en stor aha-upplevelse.

Vi börjar med att hitta de rätta rörelserna i långsam hastighet och tränar sedan på att tillämpa dem i ditt löpsteg.

SONY DSC

Några exempel på workshops:

1 tim                        7 500 kr

1 x 2 tim                 8 900 kr

2 x 1 tim              10 800 kr

3 x 1 timme         12 200 kr

På begäran erbjuder vi andra upplägg för kurs eller workshop.

Boka workshop på: Thomas@detperfektalopsteget.se