Ditt löpsteg börjar i hjärnan…

24 maj Ditt löpsteg börjar i hjärnan…

R bred

All idrott går ut på att röra sig så effektivt som möjligt. Ändå är det väldigt många löpare som bara tränar sin kondition. Man låter bli att träna sin löpteknik för att man inte vet hur man gör. Eller för att man inte insett att teknikträning är en förutsättning om man ska komma i närheten av sin potential som löpare.

Här kan du läsa ett utdrag från boken Det perfekta löpsteget om hur teknikträning fungerar:

“Idrott går ut på att röra sig så effektivt som möjligt. Oavsett om du spelar fotboll, kastar spjut eller springer ett halvmaraton måste du anpassa ditt rörelsemönster till just den idrotten om du ska få ut maximalt av din kapacitet.

I löpning är den idealiska rörelsen att springa så fort som möjligt med minsta tänkbara energiåtgång. Det vill säga: med en god löpekonomi. Den kvaliteten kan du inte påverka med ren konditionsträning. Din kondition bestämmer bara hur mycket energi du kan omsätta. Inte hur bra du är på att använda dig av energin.

Förmågan att springa effektivt är något som kan läras in precis som många andra förmågor. Ingen köper en dyr golfutrustning och spelar regelbundet utan att bry sig om ifall man träffar bollen. Det är först efter att man lärt sig att slå bollen ungefär dit man vill som det blir roligt. Precis likadant är det när du springer – med en mer ändamålsenlig teknik ger löpningen mycket mer.

Det är ingen tillfällighet att ordet teknik, som kommer från grekiskan, har sitt ursprung i begrepp som skicklighet och färdighet. Löptekniken är avgörande för hur bra löpare du är. Ett mer effektivt löpsteg gör att du, oavsett konditionsstatus, behåller kroppen i rätt position och kan springa med en högre fart även när tröttheten sätter in.

En god uthållighet förutsätter ett effektivt löpsteg. Så enkelt är det. Och löptekniken är något du alltid kan förbättra, i motsats till konditionen som bara kan tränas upp till en viss nivå. Allra bäst blir de löpare som tidigt arbetar seriöst med sin tek- nik. Se på kenyanerna som tack vare ungdomsårens barfotalöpning redan från början springer med starka föt- ter och en effektiv teknik.

 

Ditt löpsteg börjar i hjärnan.

När du tränar teknik gäller det att i dubbel bemärkelse använda huvudet. Dels för att du tränar hjärnans förmåga att styra musklerna, dels för att du kan underlätta inlärningen av nya rörelser med hjälp av lite mental träning.

En skillnad jämfört med tidigare är alltså att du ska tänka på hur du springer. Under en vanlig löprunda kan du fokusera på tekniken någon eller några gånger varje kilometer. Ganska snart märker du att det inte är särskilt jobbigt, att löpningen i stället blir betydligt mindre ansträngande just för att du tänker på att röra dig rätt. Ja, det blir faktiskt roligare att springa när man koncentrerar sig på att kontrollera sin löpteknik. Du får ungefär samma tillfredsställelse av löpningen som många beskriver att de får när de åker längdskidor. När tankarna läggs på att få tekniken att stämma ökar känslan av närvaro och avkoppling, man funderar inte över hur långt det är kvar att springa eller hur trött man känner sig.

Ditt löpsteg styrs från hjärnan som via nervsystemet berättar för musklerna vad de ska göra. En bra koordination innebär att ”rätt” muskler arbetar i varje moment av löpsteget medan andra motverkande muskler är avspända. På det viset tar du bort alla bromsar och maximerar i stället musklernas elastiska energi. Det betyder samtidigt att dina muskler arbetar mer balanserat vilket minskar skaderisken.

Samspelet mellan hjärnan och musklerna går till så här: när en rörelse ska utföras skickar nervceller i hjärnbarken signaler till de aktuella musklerna. Varje nervcell aktiverar ett stort antal muskelceller, och en nervcell med tillhörande muskelceller kallas för en motorisk enhet. Målet med teknikträningen är att programmera in nya motoriska enheter som gör din löpning mer ekonomisk.”

No Comments

Post A Comment