Teknik är centralt i alla sporter – utom löpning?

04 sep Teknik är centralt i alla sporter – utom löpning?

I alla idrotter är god teknik en förutsättning för att prestera bra. Det gäller inte bara i rena tekniksporter som tennis, golf och stavhopp. Även i konditionsidrott gäller det att röra sig rätt om du ska få ut något av kondisen. Det är en självklarhet i exempelvis längdåkning på skidor och simning: du har ingen nytta av en hög syreupptagning om du inte först lärt dig tyngdöverföringen mellan skidorna, eller crawltekniken.

Principen för att nå din fulla potential är att först lära sig rätt rörelse och sedan öka tempot. Tyvärr är det fortfarande många motionslöpare som inte insett hur viktigt det är att röra sig korrekt. En vanlig syn i löpspåren och på lopp är folk som tar sig fram med krum kroppsposition och ansträngt ansiktsuttryck.

Det behöver inte vara så. Löpning är ganska skönt även när man närmar sig mjölksyretröskeln, men då krävs att kroppen arbetar funktionellt. Och när du springer mer naturligt minskar också skaderisken – den främsta anledningen till skador hos motionslöpare är att man springer felaktigt.

Orsaken till att teknikträning inte är lika vanligt i löpning som i längdskidor och i simning är uppfattningen att löpning är enkelt. Men löpning är inte enkelt eftersom vi på grund av allt stillasittande inte har kvar den raka och smidiga kropp vi hade som barn och vårt löpsteg blir därefter: en halvdålig hållning ger ett långt och stelt kliv snarare än ett drivet löpsteg.

Freefall Running® är en metod för att hitta tillbaka till ditt naturliga löpsteg. Det handlar om att röra sig funktionellt och effektivt för att få ut din fulla potential som löpare.

No Comments

Post A Comment