If you run without technique focus, you will just get tired

08 maj If you run without technique focus, you will just get tired

Löpteknik – hur du springer – är kärnan i all löpning. Vilken uthållighet du har, hur du undviker skador, hur roligt och skönt det är att springa – allt beror på HUR du springer.

Löpare som inte har koll på sin löpteknik tar i för mycket, blir trötta och tappar tempo. I stället för att lätt och mjukt kontrollera löpsteget och få ut så mycket som möjligt av sin kondis och sin kapacitet som löpare.


Att lära sig löpteknik innebär att lära känna kroppen bättre och att behärska löprörelsen – du får nycklar till mer effektiv löpning.

Löpteknik utgår från biomekanik. Små korrigeringar i löpsteget som att landa mer under kroppen, ha kortare markkontakt eller en högre stegfrekvens, minskar energiförbrukningen och leder till att du orkar längre eller kan springa i högre tempo utan att behöva ta ut dig mer.

Det perfekta löpsteget erbjuder kurser i smågrupp och PT-lektioner. Här schema för vårterminens kurser.No Comments

Post A Comment